ydmekong.edu.vn


Advertisements

Domain Report

This is a report about ydmekong.edu.vn. according to this report, The IP address of this site is 123.30.172.179, and it servers in the Vietnam. City: Hanoi Org: VietNam Post and Telecom Corporation ISP: VietNam Post and Telecom Corporation Continent Code: AS Host Target: static.vdc.vn . We considered the estimated worth of this site is $9,504 .
DNS Resource Record Analysis
host:ydmekong.edu.vn type:A ip:123.30.172.179 class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:NS target:ns1.dotvndns.vn class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:NS target:ns2.dotvndns.vn class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:SOA mname:ns1.dotvndns.vn rname:servers.dotvndns.vn serial:5 refresh:900 retry:600 expire:360 minimum-ttl:360 class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:MX pri:30 target:aspmx4.googlemail.com class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:MX pri:30 target:aspmx5.googlemail.com class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:MX pri:10 target:aspmx.l.google.com class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:MX pri:20 target:alt1.aspmx.l.google.com class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:MX pri:20 target:alt2.aspmx.l.google.com class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:MX pri:30 target:aspmx2.googlemail.com class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:MX pri:30 target:aspmx3.googlemail.com class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:TXT txt:v=spf1 include:_spf.google.com -all entries:Array class:IN ttl:360 
host:ydmekong.edu.vn type:TXT txt:v=spf1 a mx -all entries:Array class:IN ttl:360 
Traffic Statistics
Alexa TrafficCompete Traffic
Twitter Mentions
@PairsonnalitesA 16 Jun 2012 :VN-Newsblog: Hiến máu nhân đạo - Tổ chức khám từ thiện - .:: TRƯỜNG TRUNG ...: Công đoàn Trường và Đoàn trường đang... http://dlvr.it/1kNFqk 
@PairsonnalitesA 16 Jun 2012 :VN-Newsblog: Công đoàn Trường và Đoàn trường đang thực hiện cuộc vận động chiến dịch " Những giọt máu hồng - hè 2012… http://goo.gl/fb/Ccvdk 
  Via:Twitter  Add My Review
Relate URLs Analysis
http://ydmekong.edu.vn/
http://www.thongtintuyensinh.vn/Thong-tin-tuyen-sinh_C75_D5223.htm
http://www.thongtintuyensinh.vn/Truong-Trung-cap-Y-Duoc-MeKong_C75_D5223.htm
http://ydmekong.edu.vn/ydhome/vi/tuyen-sinh/
http://tradiemthi.net/danh-sach-truong/trung-cap/truong-trung-cap-y-duoc-mekong
The Popular URLs Analysis
http://ydmekong.edu.vn/
http://ydmekong.edu.vn/ydhome/vi/about/
http://ydmekong.edu.vn/ydhome/vi/tuyen-sinh/
Widgets

Do you want to show the value of your website? Insert our widget:

Website Value Calculator Code: